Aviso Legal App

Que inclúe este documento?

Para o óptimo funcionamento desta app, é necesario recoller e procesar certa información obtida do dispositivo no que se instalou. Esta información permite mellorar a app, adaptar o contido de forma óptima para cada usuario ou contactar co usuario no caso de que sexa necesario. Para demostrar que nos importa a privacidade dos nosos usuarios, adoptamos a presente Política de privacidade, a cal explica, nunha linguaxe comprensible e sinxela de entender, como recollemos, almacenamos, usamos e revelamos a información que os usuarios nos confían. Estas Políticas de Privacidade tratan de cubrir o maior número de escenarios posibles, mesmo en moitos casos nos que a app nin se queira recolle nin procesa a información descrita nestas Políticas de Privacidade.

RESPONSABLE

O titular e responsable do tratamento de datos é ASPRONAGA

NIF: G15028855

Domicilio en C/ PEREZ LUGIN Nº10, 15010, CORUÑA, A (A CORUÑA).Inscrita no Rexistro de Entidades de Servicios Sociais de Galicia.

Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

1. Qué información recolle a app?

Esta aplicación recolle a información necesaria para o normal funcionamento da nosa actividade.

Esta App NON recolle información persoal con fins maliciosos.

A app non recolle información como o teu nome, apelidos, etc. Por tanto, calquera dato sensible que recolla, non se poderá asociar asociar directamente á túa persoa e será tratado de forma anónima. A app poderá recoller unha dirección de correo electrónica almacenala para poder así contactar co usuario se fose necesario.

Nalgúns casos poida que combínese esta información con outra información sobre ti obtida doutras fontes, como outras apps ou sitios web.

2. Qué información recolle esta Política de Privacidade?

A App pode recoller información de dous tipos: (1) información non persoal e anónima recollida automaticamente ou (2) información de identificación persoal ( IIP) recollida manualmente tras consentimento do usuario.

Información no persoal recollida automáticamente

Información técnica, a cal inclúe certa información ou características sobre o sistema operativo, incluíndo o tipo de operador ou o tipo de navegador que utiliza, o Protocolo da internet (IP), a dirección IP e os nomes e as versións das aplicacións instaladas no dispositivo, a localización xeográfica do dispositivo (incluíndo coordenadas GPS). Dita información técnica como a mencionada anteriormente permanece anónima, é dicir, non o identifica persoalmente nin se garda asociada a calquera outra información que a vincule co propio usuario, salvo que o usuario introduza voluntariamente información complementaria.

Esta información utilizarase para mellorar a aplicación, aprendendo como, cando e onde navega o usuario a través dela.

Información que o usuario provee libremente

Se nalgún momento a app solicitase Información de Identificación Persoal ( IIP) que nos permitan contactar con el, como o nome ou o teléfono móbil, o usuario será libre de ofrecer a devandita información. Con todo:

•  Se compartes o teu IIP nun formato aberto (por exemplo, a través de redes sociais), a información que obteñamos non será protexida por esta política de privacidade.

• A IIP non incluirá ningún tipo de información recollida pola aplicación por ningún medio que non sexa a presente aplicación na cal figura a política de privacidade. Isto significa que a información recollida en calquera outro lugar distinto a esta aplicación non está amparada por medio de Política de privacidade. Cabe resaltar que, se nalgún caso a app ofrecese ligazóns a outras aplicacións, non nos facemos responsables do contido, actividade ou información que teña lugar nas mesmas.

Considerarase Información de carácter persoal:

• A información demográfica tal e como a idade ou día de nacemento, nacionalidade, nivel educativo, sexo, intereses ou calidades.

•  A Información do usuario como o nome de usuario e o contrasinal, respostas confidenciais a certas preguntas de seguridade, ou información similar que nos permita unicamente identificar a túa conta ou autenticala antes de dar información persoal sobre a conta do usuario.

 

A maioría destes datos poderanse obter cando a app ofrece unha funcionalidade de rexistro social e o usuario acepta o rexistro na app mediante unha conta social. Nalgúns casos, a app rexístrase automaticamente coa conta social do usuario asociada ao dispositivo e o usuario acepta estender devandito rexistro ao utilizar esta app.

3. Qué ocurre coa información que recollemos dos menores?

Esta aplicación non recolle información persoal de nenos menores de 13 anos. Tomámonos a privacidade do menor seriamente, e animamos aos pais para xogar un rol activo achega na educación online dos seus fillos en todo momento. Os nenos menores de 13 anos non deben instalar a nosa aplicación en ningún dispositivo que lles pertenza e, se o fan, será baixo a total responsabilidade dos seus pais ou titores. En caso de obter información persoal dun menor de 13 anos, tomaremos medidas para eliminar a información fornecida do noso servidor. No caso de que o contido desta aplicación recibise unha cualificación de apta para menores de 13 anos, esta debería instalarse exclusivamente en dispositivos pertencentes aos seus pais, titores ou calquera persoa maior de 13 anos. Se a aplicación solicitase Información de carácter persoal nalgún momento, os menores de 13 anos non deberán nunca introducir dita información.

4. Cómo recollemos a información persoal?

Recollemos a información de identificación persoal ( IIP), a información demográfica e a información do usuario dos nosos usuarios cando os mesmos:

• Rexístranse na nosa aplicación.
• Participan en enquisas, estudos ou cuestionarios.
• Participan en ofertas ou promocións.

 

Ademais da información establecida, utilizamos cookies para recoller información do usuario cando visita a nosa aplicación. As cookies son información que unha páxina web ou aplicación envía ao dispositivo cando se está navegando pola devandita aplicación. A modo de exemplo, cando vostede decida volver á nosa aplicación despois de rexistrarse, as cookies proporciónannos información e así o noso servidor lembrar quen é vostede. Vostede ten a posibilidade de aceptar ou rexeitar as cookies, segundo a configuración do seu dispositivo a través das opcións de configuración. Se vostede rexeita recibir ou eliminar as cookies, o acceso a algúns servizos poida que non funcione adecuadamente.

5. Cómo utilizamos a información que nos provee?

Utilizamos a información que recompilamos de en a aplicación, da seguinte maneira:

• Personalizar e mellorar a súa experiencia e permitirnos fornecerlle o tipo de contidos e ofertas que mellor se adapten aos seus intereses.
• Entregar, proveer e reparar produtos ou servicios. 
• Enviarlle comunicacións como cartas de benvida, confirmacións de compra, avisos de pago ou disposicións administrativas.
• Establecer e manter as contas do usuario e o seu historial.
• Contactar con vostede acerca dos nosos produtos e servizos e enviarlle as mellores ofertas e promocións en función dos seus intereses.
• Estudar as estatísticas da nosa plataforma online.
• Informar os nosos empregados de atención ao cliente.
• Establecer a súa conta online e autenticala durante o seu rexistro de usuario.
• Procesar rapidamente as súas peticións de información.
• Permitirnos responder eficientemente ás súas dúbidas.
• Analizar unha promoción ou unha enquisa.
• Enviarlle material promocional.
• Permitirnos compartir a información con terceiras empresas nos termos que se describiron nestas políticas de privacidade e cos propósitos descritos nos puntos anteriores, sempre que estea permitido pola lei.

6. ¿Con quen compartimos a información?

A miúdo avaliamos (ás veces coa axuda de empresas externas) como o noso contido e servizos online están a se desenvolver. A información relevada a este fin descansará no servidor da empresa e estará limitada ao uso profesional da mesma. En ningún caso, o IIP ou a información do usuario será compartida salvo para o establecido anteriormente.

Cando a revelación de datos sexa requirida por lei ou estean dirixidas a protexer a seguridade das aplicacións, esta aplicación ten o dereito de revelar calquera información recollida, sen importar cando de recolleu esa información. Só levaremos a cabo esta revelación de información cando sexa permitido ou requirido pola lei, ou cando consideremos que existen motivos de boa fe: (I) para protexer a súa seguridade, incluído a da súa propiedade, (ii) para protexer a seguridade das súas aplicacións ou terceiros e (iii) para executar os termos de uso, actualizacións ou promocións.

7. ¿Qué tipo de medidas de seguridade tomamos para salvagardar a súa su información persoal?

 

A seguridade e a confidencialidade da súa información é extremadamente importante para nós. Por esa razón temos medidas de seguridade técnicas, administrativas e físicas en orde para protexer a súa información persoal fronte a acceso non autorizado e uso fraudulento. Tamén revisamos o noso sistema de seguridade periodicamente para inserir as novidades tecnolóxicas e métodos de actualización. Con todo, a pesar dos nosos esforzos, ningún método de seguridade é completamente perfecto e infalible.

Vostede tamén pode xogar un rol importante en manter a súa información gardada de forma segura. Se a vostede requíreselle crear un contrasinal único para restrinxir o acceso á súa conta, elixa un contrasinal que sexa difícil de pescudar por outros usuarios, e teña a precaución de non revelala a ninguén. É a súa responsabilidade gardar o seu contrasinal e a información da súa conta en todo momento. Se vostede usa un dispositivo móbil público ou compartido, nunca lle da gardar usuario e peche en todo momento a sesión da súa conta cada vez que deixe de utilizar o dispositivo.

Finalmente, respecto a as empresas que teñen un acordo con esta aplicación, requirímoslles que acepten protexer os nosos termos de confidencialidade, integridade e seguridade de calquera información persoal que compartamos con eles. Cando a súa información persoal sexa compartida ou simultaneamente recollida por un terceiro tal e como se expoñía anteriormente, ou será obvio para vostede @teniendo en cuenta o contexto (tal e como a aparición dun terceiro na pantalla do teléfono) ou será notificado no momento en que a información persoal sexa reclamada. Ademais, daráselle a oportunidade de aceptar ou declinar este tipo de prácticas antes de que se inicien. Tal e como se estableceu na sección 3 desta Política de privacidade, non recollemos información persoal de nenos menores de 13 anos e informámoslles de que non deben facer uso da nosa ferramenta en ningún caso. Deste xeito,esta aplicación non compartirá información recollida dos menores de 13 anos con ningún tipo de empresa que asinase un acordo de colaboración.

No caso de que detectásemos que algún dos nosos partners tecnolóxicos puxese en risco a túa integridade ou utilizase a túa información para levar a cabo calquera acción ilegal, tomaremos as medidas oportunas para cortar a relación co devandito provedor.

8. Como pode facer preguntas ou enviarnos comentarios achega dá nosa Política de privacidade?

Se ten algún tipo de dúbida ou desexa poñerse en contacto connosco para aclarar calquera punto, por favor envíenos un e-mail á dirección do desarrollador que atopará na páxina desde a cal descargou a presente App.

 

9. Como saberá vostede se modificamos a nosa Política de privacidade?

 

Esta aplicación resérvase o dereito para modificar a presente política de privacidade en calquera momento, aínda que non é habitual. Calquera cambio nas políticas normalmente irá acompañado dunha actualización na versión da aplicación. Ao comezo destas políticas podes atopar o número de versión e a data en que se editaron. En caso de proceder a un cambio material en como recollemos, usamos ou compartimos a información persoal, engadiremos estes cambios nunha nova versión destas políticas

10. Aclaracións respecto ao uso do IDE de publicidade de Android

 

A versión 4.0 de servizos de Google Play introduciu novas API e un código identificador (IDE) que poden utilizar provedores de análises e publicidade. A continuación indícanse as condicións de uso destas API e de leste IDE.

Uso. O identificador de publicidade de Android só utilízase con fins de publicidade e análise dos usuarios. O estado da opción para inhabilitar a publicidade baseada en intereses débese verificar en cada acceso do IDE.

Asociación a información de identificación persoal o a outros identificadores. O identificador de publicidade non se vincula a información de identificación persoal nin se asocia a calquera identificador de dispositivo persistente (por exemplo, SSAID, dirección MAC ou IMEI) sen o consentimento explícito do usuario.

Respecto das seleccións dos usuarios. Tras o restablecemento, o novo identificador de publicidade non se vincula a un identificador de publicidade anterior ou a datos derivados dun identificador de publicidade anterior sen o consentimento explícito do usuario. Así mesmo, ofrécese a opción para inhabilitar a publicidade baseada en intereses do usuario. Se un usuario habilitou esta opción, non se utiliza o identificador de publicidade para crear perfís de usuario con fins publicitarios ou para chegar a usuarios con publicidade baseada en intereses. Entre as actividades permitidas, inclúense a publicidade contextual, a limitación de frecuencia, o seguimento de conversións, a elaboración de informes e a detección da fraude e da seguridade.

Cumplimento das condiciones de uso. O identificador de publicidade só utilízase de acordo con estas condicións, incluído o uso que faga del calquera parte coa que poidas compartilo durante a actividade comercial. A partir do 1 de agosto de 2014, todas as actualizacións e as novas aplicacións que se suban a Play Store deben utilizar o IDE de publicidade (cando estea dispoñible nun dispositivo) en lugar de calquera outro identificador de dispositivo con fins publicitarios.

i n r f p s v t 0 1 2