Transparencia

Orzamentos

Co obxectivo de ampliar e reforzar a transparencia da nosa actividade e, segundo o establecido na Lei 13/2013 de transparencia, ASPRONAGA pon a súa disposición a información referida tanto ás súas funcións coma ao seu financiamento e contas anuais.


Cada decembro, a Asamblea de Socios aproba os Plans de Actuación do ano seguinte.
Nos devanditos plans, detállanse os datos de cada servizo, a orixe e a fonte dos plans, esquema xeral e custo do mesmo e recursos cos que se conta para a execución do plan.

 
 
i n r f p s v t 0 1 2