Aspronaga e a UDC únense para crear un comité de Ética

O pasado venres, 21 de Outubro, celebramos a primeira sesión presencial do Proxecto de ASPRONAGA e a Universidade dá Coruña. a través do Grupo de investigación "Filosofía, Constitución e Racionalidade", para a creación e posta en marcha dun ESPAZO DE REFLEXIÓN ÉTICA/COMITÉ DE BIOÉTICA para a atención ás Persoas con Discapacidade Intelectual. 

Devandito comité, formado por investigadores, profesionais, familiares e persoas con discapacidade intelectual, reunirase todos os últimos venres de cada mes ata xuño. 

Doutra banda, o Centro Laboral Lamastelle recibiu o diploma que certifica a súa colaboración co IDOCAL (Instituto Universitario de Investigación en Psicoloxía dos Recursos Humanos, do Desenvolvemento organizacional e da Calidade de Vida Laboral) da Universitat de Valencia no desenvolvemento da investigación "Cooperación e Innovación Social para a inclusión e a calida de vida de persoas con discapacidade intelectual: Virtualidade e Creatividade". 

Grupo del Comité de Ética

 

Diploma recibido por el Centro Laboral Lamastelle

i n r f p s v t 0 1 2