Aspronaga e Athcor únense pola inclusión da persoas con discapacidade intelectual no hockey

O 17 de abril, o presidente de  Aspronaga, Álvaro Martínez, e o presidente do Athletic Coruña  Hockey  Clube ( ATHCOR), Javier Franco, asinaron o convenio que corrobora o compromiso de ambas as entidades coa integración das persoas con discapacidade intelectual no mundo do deporte e do  hockey, en particular. Así,  Aspronaga e  ATHCOR comezarán un camiño no que o principal obxectivo é a formación e participación dos asociados de  Aspronaga, tanto como deportistas no club como membros da estrutura do mesmo ( utilleros, delegados de equipo, voluntariado, etc…)

Desta maneira,  ATHCOR impartirá sesións de introdución ao  hockey adaptadas a persoas con discapacidade intelectual nos centros de  Aspronaga; colaborará en eventos deportivos organizados por  Aspronaga e promoverá a creación de equipos formados por deportistas con e sen discapacidade para a participación en competicións inclusivas; entre outros fins.


Firma convenio Aspronaga y Athletic Coruña H.C.

i n r f p s v t 0 1 2