Reunión Xunta Reitora de Aspronaga

28.02.2020. Este xoves, tivo lugar unha reunión ordinaria da Xunta Reitora de  Aspronaga baixo a Presidencia do seu titular, D. Nicanor  Alvarez, para tratar distintos temas relacionados coa marcha xeral da Asociación. 

Na devandita reunión, o Presidente de  Aspronaga informou dos distintos encontros e conversacións mantidas co director  xeral de Política Social da Xunta de Galicia,  Ildefonso de Cámpaa, e con Fademga co fin de avanzar na mellora dos servizos prestados pola Asociación. 

Ademais, o presidente comunicou as conclusións da reunión da Comisión de Ideas e Proxectos, recentemente creada, co obxecto de impulsar a innovación entre os profesionais.

Outro das temas tratados foron os indicadores de cadro de mando do mes de xaneiro, destacando o elevado índice de absentismo no centro Ricardo  Baró, poñendo como obxectivo o mellorar a saúde laboral do persoal mediante a prevención, formación e concienciación.

Doutra banda,  tomáronse distintos acordos relativos á optimización de recursos, outorgáronse poderes para a incorporación do novo Xerente e a posta en marcha de distintas ferramentas para a xestión corrente.

Noutra orde de cousas, os membros da Xunta Reitora debateron distintas alternativas para a ampliación da base social de  Aspronaga, a comunicación efectiva e como xerar compromiso e participación dos familiares, obxectivos que ven como prioritarios.

 

CONOCE Á XUNTA REITORA DE ASPRONAGA

i n r f p s v t 0 1 2