Presentación do Informe de Autoevaluación e do Plan de Mellora de Calidade Plena.

07.09.2020 Os membros do Equipo de Autoavaliación de  ASPRONAGA presentamos a finais do mes de Xullo o Informe da Autoavaliación e o Plan de Mellora do modelo de Calidade Plena correspondente ao eixo de ética, e como parte da pilotaxe para a súa nova ferramenta de autoavaliación.

No presente informe tratamos de evidenciar as fortalezas relacionadas cos valores e compromisos éticos adquiridos por ASPRONAGA ao longo de case 60 anos ; así como o establecer as liñas de acción ou oportunidades de mellora que nos permitan afianzar e sumar novos compromisos, crenzas e valores en relación ás persoas e as súas familias.

 

 

 

i n r f p s v t 0 1 2