Reunión Xunta Reitora

12.05.2021. Esta tarde, tivo lugar unha reunión ordinaria da Xunta Reitora de Aspronaga baixo a Presidencia do seu titular, D. Nicanor  Alvarez, para tratar distintos temas relacionados coa marcha xeral da Asociación. 

Na Xunta, o presidente de  Aspronaga informou 

sobre as reunións que  Aspronaga tivo coa Consellería de Educación,
a Consellería de Política Social e a  Deputación dá Coruña. 

Coa Consellería de Educación falamos temas importantes para o colexio
como os convenios de comedor e transporte e a Formación Profesional.


A Consellería de Política Social actualizou o convenio de transporte no Centro de Día e Centro Laboral. 

Deputación da Coruña dará ao Centro Ricardo  Baró unha furgoneta nova adaptada. 

Doutra banda, a Xunta Reitora propuxo a revisión dos Estatutos de  Aspronaga
para que as persoas con discapacidade intelectual poidan ser socios de número da Asociación e teñan voz e voto na Asemblea. 

 

Acordos da Xunta Reitora

A Xunta Reitora de  Aspronaga aprobou as contas do ano 2020
e convocou a Asemblea Xeral de Socios para o 22 de xuño ás 17.30 h

Informe de Comisións

A Comisión de Comunicación, Participación e Renovación Asociativa
está a traballar nunha aplicación para o móbil para comunicarnos mellor entre todos.
Tamén propuxo facer un "Equipo de Benvida" para acompañar ás persoas que cheguen novas á Asociación. 

A Comisión Económica presentou as contas dos tres primeiros meses do 2021.

Outros temas

Alberto Vidal informou dun proxecto chamado " Asprotienda".
É unha idea para que o Centro Laboral  Lamastelle venda produtos por internet. 
Familias de  Aspronaga están a traballar nesta idea para ver se se pode facer.

Autoxestores

Juan Otero participou, como representante do Grupo de  Autogestores, ao comezo da Xunta Reitora. 

Juan informou á Xunta que se fará unha Asemblea ao mes para coñecer a opinión dos compañeiros do Centro Laboral  Lamastelle.
Ademais, contou que necesitan ter unha mellor tecnoloxía e arranxar partes do centro que están en mal estado.

As persoas que viven nas residencias tamén fixeron as súas achegas.
Algúns temas que lles preocupan son que en Pla e Cancela hai pouco persoal,
e que se se estraga algo, queren que se arranxe rápido. 

Na Casa de  Lamastelle piden que se controle a entrada da leira
para que non entren descoñecidos a pasear con animais. 

Por último, Juan animou á participación de compañeiros do Colexio, Lecer e Centro Ricardo  Baró para que a Xunta Reitora tamén coñeza a súa opinión. 

Juan Fontela, xerente de Aspronaga, informa ao Grupo de Autoxestores dos temas que se falaron na Xunta Reitora. 

 

i n r f p s v t 0 1 2