Plan de Igualdade de Aspronaga

14.07.2021. O pasado 3 de xuño de 2021,  Aspronaga inicia a negociación do Plan de Igualdade para que os homes e as mulleres que traballen na Asociación sexan iguais e non exista discriminación por razón de sexo.


 Para este fin, Aspronaga constitue unha Comisión Negociadora onde represéntanse a parte social e a empresarial a partes iguais:

Parte Social (representantes de profesionales de todos os centros e servizos)

- Fátima Porto
- Alba Puente
- Laura López
- Beatriz García
- Juan Antonio Fernández
- Juan Méndez

Parte Empresarial

- Juan Fontela
- Eva Sánchez
- Lucía Barral
- Rubén Mateos
- José Ramón Pan
- Patricia Zas

Diagnóstico da situación actual: 

Un dos primeiros pasos para desenvolver o plan é facer unha análise da situación actual da entidade en materia de igualdade. 

Para iso, o 18 de xuño, envíase un cuestionario a todo o persoal de  Aspronaga.

Aínda que só responde un 36,09 por cento, os resultados do cuestionario ofrécennos unha visión sobre a igualdade entre os homes e as mulleres na actualidade en  Aspronaga.

Pincha na imaxe para ver os resultados


Plan de Igualdad. Diagnóstico 2021

i n r f p s v t 0 1 2