Reunión Xunta Reitora (31/03/22)

01.04.2022  Onte, tivo lugar unha reunión ordinaria da Xunta Reitora de Aspronaga, baixo a Presidencia do seu titular, D. Nicanor Álvarez, para tratar distintos temas relacionados coa marcha xeral da Asociación. 


Relacións institucionais

O presidente informa de diferentes visitas de representantes da Administración Pública a Aspronaga. 

O 3 de febreiro, Fernando  González Abejión, director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade na Xunta de Galicia, visitou o Centro Ricardo Baró e o Centro Laboral Lamastelle.

O 3 de marzo, Yoya Neira, concelleira de Servizos Sociais dá Coruña, visitou o CEEPR. Ntra. Sra. de Lourdes.

Doutra banda, Nicanor Álvarez informou sobre a participación de Aspronaga na Asemblea de Fademga. Nesta reunión, acórdase acelerar o proceso coa Xunta de Galicia para a implantación, canto antes, do Concerto Social en Galicia. 

Convenio Colectivo

Pola súa banda, Elías Palacio, como secretario da Xunta Reitora, comunicou que xa se estableceu a mesa para iniciar as negociacións sobre o Convenio Colectivo de Aspronaga. Así mesmo, informou sobre a demanda sobre o complemento de nocturnidade.

Proxectos e Inversións

Como xerente da entidade, Juan Fontela, explicou á Xunta Reitora as axudas solicitadas e os proxectos e investimentos postos en marcha. 

Entre estes investimentos, cóntase realizar a ampliación e mellora do Centro Ricardo Baró, o peche do secadero do Centro Laboral Lamastelle, e a reforma no portalón e a fachada do edificio do ximnasio, no colexio.

Altas e nomeamentos

Apróbase o alta de 2 novas persoas socias de Aspronaga. 
Proponse a incorporación á Xunta dalgún/a familiar representante do CEEPR. Ntra. Sra. De Lourdes.
Por motivos de saúde do actual presidente, a Xunta encomenda a Eduardo Eiroa que ocupe, provisionalmente, a dirección da Comisión de Residencias. 

Estudo Económico

Analízase o resultado económico provisional do exercicio 2021.

Outros Asuntos

Ratifícase o nomeamento de AUDICON, como empresa auditora de Contas. 

Tómase en coñecemento unha carta dos promotores de "Asprotienda", un proxecto  impulsado por un grupo de familias no Centro Laboral Lamastelle que formará en comercio electrónico a persoas con discapacidade intelectual.

i n r f p s v t 0 1 2