Convocatoria de Emprego Público para Persoas con Discapacidade Intelectual

O 18 de decembro publicouse no BOE  a convocatoria do proceso selectivo para ingreso como persoal laboral fixo (Axudante de Xestión e Servizos Comúns -Ordenanza-) da Administración Xeral do Estado, en prazas reservadas para ser cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual. Convócanse un total de 70 prazas para toda España, das cales 6 son en Galicia: A Coruña (1 ), Lugo (1),  Ourense (2) Pontevedra (1) e Marín (1). O prazo de presentación de instancias finaliza o 7 de xaneiro. 

i n r f p s v t 0 1 2