Curso de Técnicas para Mellorar o Benestar

Plena inclusión organiza un Curso Online dirixido a familiares sobre TÉCNICAS PARA MELLORAR O BENESTAR

A QUEN VAI DIRIXIDO

A nais, pais, irmáns/as adultos/as, avós/as cun familiar con discapacidade intelectual que queira mellorar os seus niveis de Benestar. Poden participar familiares de todos os recunchos de España, co único requisito de dispoñer dun computador con conexión a internet e correo electrónico.

COMO SE VAI A DESENVOLVER

O curso estrutúrase en 8 módulos (ver contidos en arquivo adxunto) e cada semana desenvolverase un. Cada módulo consta duns contidos teóricos e dun espazo virtual, o Foro, onde todos os participantes imos ter a oportunidade de intercambiar ideas, dúbidas, suxestións, experiencias

DURACIÓN:

8 semanas: desde o 11 de abril ata o 5 de xuño de 2016.

QUEN O VAI A DINAMIZAR

Àngels Ponce. Traballadora Social e Terapeuta Familiar. Colaboradora de Plena inclusión.

Nº DE PRAZAS: 25 

COTA:

Familiares membros dunha entidade de Plena inclusión: 25 euros

Outros familiares: 40 euros

COMO INSCRIBIRSE:O prazo de preinscrición será do 9 ao 28 de marzo. Non se admitirán preinscricións que cheguen antes ou despois desa data. A ficha de preinscrición está dispoñible no seguinte link:

http://www.encuestafacil.com/respweb/qn.aspx?EID=2121670 

 

i n r f p s v t 0 1 2