Plan de Garantía Xuvenil

Desde o pasado setembro,  Aspronaga conta con 3 novos profesionais, grazas ao programa de Cooperación @de la Xunta de Galicia para entidades sen ánimo de lucro "Garantía  Xuvenil" 2018-2019. 

Bienvenidos:

- Diego Fernández Domínguez - Psicológo no Centro Laboral Lamastelle e Servizo de Residencias. 
- Paula Pérez Torres - Terapeuta Ocupacional no Centro Laboral Lamastelle e Servizo de Residencias. 
- Ana María Rodríguez Escuredo - Terapueta Ocupacional no Centro Ricardo Baró. 

i n r f p s v t 0 1 2